Debata receptą na języki i przedmioty ścisłe

Badania dowodzą, że dzieci częściej nakłaniane do uzasadniania swoich opinii radzą sobie lepiej w przedmiotach ścisłych i nauce języków obcych.