Otwórzmy okna błędom

“Rozwój kompetencji badawczych, ciekawości jest związany z umiejętnością i odwagą do popełniania, dostrzegania i poprawiania błędów“.