A jeśli nie tradycyjne oceny?

Wiktoria Korzecka
0 komentarz

Do wąskiego grona szkół, z których wycofano model jedynek i szóstek przystępuje kolejna placówka — Liceum z Sierpca. W Liceum Ogólnokształcącym im. Biskupa Leona Wetmańskiego rada pedagogiczna podjęła decyzję o zlikwidowaniu tradycyjnego systemu oceniania. Od bieżącego roku szkolnego skala 1-6 już tam nie obowiązuje. 

Ocenie podlegają sprawności — wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej. Są różne, w zależności od przedmiotu. Przed rozpoczęciem semestru nauczyciel podaje od 2 do 4 sprawności oraz kryteria, które umożliwią ich zdobycie. Na podstawie znanych nam form sprawdzania wiedzy, określa poziom osiągnięcia przez ucznia wymagań w skali od 0 do 100 dla każdej z kategorii. Wartość ta może tylko rosnąć, więc przyjście na kartkówkę nieprzygotowanym nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji – uczeń nie dostanie jedynki, która obniży mu średnią. Zostanie na dotychczasowym poziomie, a zaległości nadrobi w swoim czasie.

Nauczyciel nie sprawdza więc, czego uczeń nie umie – ocenia to, co już wie i potrafi. Określa, na jakim etapie danej ścieżki się znajduje i ile mu zostało do osiągnięcia 100%. Aby zaliczyć dany przedmiot, z każdej sprawności należy uzyskać co najmniej 30. Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do podanych wymagań, oprócz tego obejmuje jeszcze jedną kategorię – zaangażowanie. Na starcie otrzymuje się za nie 50, a wartość ta może rosnąć lub spadać w trakcie semestru. Przy końcowej klasyfikacji brana jest też pod uwagę samoocena ucznia.  

Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu od 2014 rok jest ks. Michał Kiersnowski. W ciągu ostatnich lat placówka pokazała, że podąża za koncepcją szkoły minimalnej Marcina Stiburskiego. W szkole nie ma dzwonków, wycofano sześciostopniowe ocenianie, a w planach jest także ograniczenie zadawania prac domowych.

Źródło: edziecko.pl i rozmowa z dyrektorem

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności