A jeśli nie tradycyjne oceny?

Wiktoria Korzecka
0 komentarz

Do wąskiego grona szkół, z których wycofano model jedynek i szóstek przystępuje kolejna placówka — Liceum z Sierpca. W Liceum Ogólnokształcącym im. Biskupa Leona Wetmańskiego rada pedagogiczna podjęła decyzję o zlikwidowaniu tradycyjnego systemu oceniania. Od bieżącego roku szkolnego skala 1-6 już tam nie obowiązuje. 

Ocenie podlegają sprawności — wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej. Są różne, w zależności od przedmiotu. Przed rozpoczęciem semestru nauczyciel podaje od 2 do 4 sprawności oraz kryteria, które umożliwią ich zdobycie. Na podstawie znanych nam form sprawdzania wiedzy, określa poziom osiągnięcia przez ucznia wymagań w skali od 0 do 100 dla każdej z kategorii. Wartość ta może tylko rosnąć, więc przyjście na kartkówkę nieprzygotowanym nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji – uczeń nie dostanie jedynki, która obniży mu średnią. Zostanie na dotychczasowym poziomie, a zaległości nadrobi w swoim czasie.

Nauczyciel nie sprawdza więc, czego uczeń nie umie – ocenia to, co już wie i potrafi. Określa, na jakim etapie danej ścieżki się znajduje i ile mu zostało do osiągnięcia 100%. Aby zaliczyć dany przedmiot, z każdej sprawności należy uzyskać co najmniej 30. Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do podanych wymagań, oprócz tego obejmuje jeszcze jedną kategorię – zaangażowanie. Na starcie otrzymuje się za nie 50, a wartość ta może rosnąć lub spadać w trakcie semestru. Przy końcowej klasyfikacji brana jest też pod uwagę samoocena ucznia.  

Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu od 2014 rok jest ks. Michał Kiersnowski. W ciągu ostatnich lat placówka pokazała, że podąża za koncepcją szkoły minimalnej Marcina Stiburskiego. W szkole nie ma dzwonków, wycofano sześciostopniowe ocenianie, a w planach jest także ograniczenie zadawania prac domowych.

Źródło: edziecko.pl i rozmowa z dyrektorem

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności
Już dostępny!

Przemyślnik edukacyjny

73 pytania będące źródłem edukacyjnej inspiracji i refleksji!