Nasza lekcja historii

Krzysztof Lewenstam
0 komentarz

Ostatnie tygodnie były w e:mi czasem ożywionej dyskusji o historii, o historii w szkole i o tym, jak tej historii uczyć, a jak jej nie uczyć. Dzięki naszym niezawodnym czytelnikom, którzy odpowiedzieli na pytania w naszej ankiecie, wiemy już, jaki jest nasz subiektywny obraz historii. Zapraszamy do lektury! Szczególnie polecamy skarbnicę wspomnień i pomysłów.

Jak było?

W pierwszej kolejności chcieliśmy się dowiedzieć, jak zapamiętaliśmy swoje lekcje historii. Okazuje się, co wielu z nas nie zaskakuje, że polska szkolna historia wykładem i podręcznikiem stoi. Wykład jako metoda nauczania był obecny na lekcjach niemal 9 na 10 badanych (88,7%), a na pracę własną z podręcznikiem skazanych były trzy czwarte respondentów. Co trzeci badany mógł na lekcjach uczestniczyć w dyskusjach lub ćwiczyć z tekstem. O wiele rzadsze były: wycieczki, prezentacje i projekty, praca w grupach, debaty historyczne, filmy, sztuki teatralne i wystawy. Podobnie, jak się wydaje, zachowawczo wyglądało korzystanie z narzędzi dydaktycznych. W 96 procentach był to podręcznik, a w przeszło 70 procentach mapa. Połowa odpowiadających pracowała z tekstami źródłowymi.  Kontakt z opisem procesów historycznych miał co trzeci badany, a z lokalną historią co szósty.

Co jest ważne…

Więcej konkretu i tematów „dotykalnych”. To podstawowy wniosek z analizy odpowiedzi na pytanie, jakie tematy powinny być poruszane na lekcjach historii? Zdecydowanie najważniejsze są dla nas: historia lokalna (regionalna) i historia jednostkowa (biografie, wybitne postaci). Obecności tych tematów chce więcej niż trzech na czterech badanych. Ponad połowa wskazała na: konflikty, gospodarkę, historię państw sąsiednich i historię innych kręgów kulturowych. Mniej popularne wśród ankietowanych są: dzieje grup społecznych (chłopów, robotników), historia kobiet i mniejszości.

… i jak o tym uczyć?

Wycieczki i rozmowy z zaproszonymi gośćmi – to faworyci respondentów ankiety e:mi (ponad 80 procent wskazań każdej z odpowiedzi). Trzy czwarte pytanych widzi sens korzystania z innych metod aktywnych: pokazów (np. odtwarzania bitew, oglądanie narzędzi i przyglądanie się temu, jak wyglądało życie) i dyskusji.  Ponad połowa ankietowanych uważa, że warto skorzystać z filmów i sztuk teatralnych, prezentacji i projektów, debat historycznych i pracy w grupach, a także… wykładów! Mniej popularne są ćwiczenia z tekstem, a jedynie 23 procent pytanych odpowiedziało, że należy skupić się na pracy własnej z podręcznikiem. Wielu badanych wskazywało na to, że ważna jest różnorodność stosowanych metod.

Czego powinny nas uczyć lekcje historii w szkole?

Od nauki historii w szkole oczekujemy bardzo konkretnych rzeczy. Chcemy, by zapewniała ona umiejętność krytycznego myślenia (87%) i rozumienia procesów (82,5%). Ważne są dla nas także fakty. Ponad połowa respondentów uważa, że szkolna historia powinna kształtować postawy obywatelskie i uczyć patriotyzmu. Co trzeci ankietowany chce, by uczyła tolerancji.

Można inaczej?

Serdecznie dziękujemy za pogłębioną refleksję i mnóstwo ciekawych odpowiedzi! Cieszymy się, że udało nam się namówić czytelników do tak emocjonalnych i pogłębionych komentarzy.

Wyraźnie widać, że większość z nas, nie bójmy się tego powiedzieć, „czuje” historię, a niektórzy nawet są w niej zakochani. Ta grupa cieszy się z każdej ciekawej lekcji, z każdego rozumnego i interesującego sposobu dotarcia z ciekawą opowieścią do młodzieży. Jednocześnie wielu z nas wspomina naukę historii w szkole jako coś strasznego, inni kojarzą historię z nudą. Krzepiące jest jednak to, że nawet wśród tych, dla których edukacja historyczna była bardzo trudna, większość stanowią ci, którzy dostrzegają, że historia zawiera wiele bardzo istotnych treści. W obu grupach dominuje, jeśli nawet nie przekonanie, to przynajmniej nadzieja, że historii można uczyć ciekawie.

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności
Już dostępny!

Przemyślnik edukacyjny

73 pytania będące źródłem edukacyjnej inspiracji i refleksji!