Szkoła bez ocen – to możliwe!

Przemysław Kozielec
0 komentarz

19 grudnia 2019 r. – tę datę warto zapamiętać. O godz. 15:40 rada pedagogiczna liceum Collegium Leonium w Sierpcu podjęła jednomyślnie (!) uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w statucie szkoły.

Jakie to zmiany? Od II semestru uczniowie oceniani będą bez ocen. Co więc ma zastąpić tradycyjne stopnie? Z każdego przedmiotu uczeń ma do zaliczenia od 2 do 4 sprawności (działów) wynikających z podstawy programowej. W czasie trwania semestru nauczyciel określa poziom osiągnięcia sprawności przez ucznia w skali od 0 do 100, przy czym wartość ta może jedynie rosnąć.

Wystawienie oceny końcowej opiera się na 3 elementach:

  • analiza zdobytych w ciągu roku sprawności (wiedzy),
  • analiza poziomu zaangażowania,
  • obowiązkowa rozmowa z uczniem na temat jego postępów w nauce i samoocena ucznia.

Na koniec roku nie jest istotne, jaką ocenę otrzymał uczeń, ale to, czego się nauczył i co ewentualnie wymaga poprawy. Nauczyciel nie sprawdza, czego uczeń nie umie, ale ocenia, co uczeń wie i potrafi.

Ocena końcowa jest więc jak egzamin na prawo jazdy – określa, jak uczeń radzi sobie w ruchu drogowym, a nie to, jakie były jego umiejętności podczas kursu nauki jazdy.

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności