Pogotowie protestacyjne w polskiej oświacie

Maria Drozdowicz
0 komentarz

30 sierpnia 2022 roku odbyło się spotkanie oświatowych związków zawodowych, którego celem było wypracowanie wspólnego planu w sprawie walki nauczycieli o podwyższenie wynagrodzeń. Kilka dni wcześniej, 24 sierpnia, Prezydium ZG ZNP ogłosiło powołanie pogotowia protestacyjnego we wszystkich zakładach pracy, między innymi poprzez ich oflagowanie i oplakatowanie. ZNP zapowiedziało również ogólnopolską kampanię informacyjną dotyczącą sytuacji w polskiej oświacie oraz powołanie międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.

Główne postulaty ZNP to podwyżka płac wszystkich nauczycieli o 20%, dostosowanie zarobków nauczycieli do średnich wynagrodzeń w Polsce oraz zwiększenie nakładów na oświatę i edukację publiczną. W odezwach do rodziców i pracowników szkół, ZNP porusza także kwestię odchudzenia podstawy programowej, jakości kształcenia oraz prestiżu zawodu. Rozbrzmiewają w nich także hasła kampanii: Edukacja jest najważniejsza! Bez nauczycieli nie ma edukacji!.

23 sierpnia minister edukacji i nauki spotkał się ze związkowcami. Na postulat dwudziestoprocentowych podwyżek dla wszystkich nauczycieli od 1 września bieżącego roku, minister Czarnek odpowiedział propozycją podwyżki dziewięcioprocentowej od 1 stycznia 2023 roku. Tydzień później został ogłoszony budżet państwa na rok 2023, który jednak zaproponowanej podwyżki nie uwzględniał. Zgodnie z deklaracją ministra edukacji i nauki, kwota bazowa dla nauczycieli od stycznia miałaby wynosić 4025 zł; budżet państwa przewiduje kwotę 3693,46 zł. 5 września złożony został do premiera wniosek o uzasadnienie rozbieżności.

25 sierpnia władze ZNP wystosowały list do premiera Morawieckiego z prośbą o spotkanie (nie później niż 10 września) w celu wznowienia rozmów o podwyżkach. Treść listu dostępna tutaj. Do 9 września 2022 roku list nie otrzymał odpowiedzi, a data spotkania nie została ustalona.

Źródła: znp.edu.pl

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności