Pogotowie protestacyjne w polskiej oświacie

Maria Drozdowicz
0 komentarz

30 sierpnia 2022 roku odbyło się spotkanie oświatowych związków zawodowych, którego celem było wypracowanie wspólnego planu w sprawie walki nauczycieli o podwyższenie wynagrodzeń. Kilka dni wcześniej, 24 sierpnia, Prezydium ZG ZNP ogłosiło powołanie pogotowia protestacyjnego we wszystkich zakładach pracy, między innymi poprzez ich oflagowanie i oplakatowanie. ZNP zapowiedziało również ogólnopolską kampanię informacyjną dotyczącą sytuacji w polskiej oświacie oraz powołanie międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.

Główne postulaty ZNP to podwyżka płac wszystkich nauczycieli o 20%, dostosowanie zarobków nauczycieli do średnich wynagrodzeń w Polsce oraz zwiększenie nakładów na oświatę i edukację publiczną. W odezwach do rodziców i pracowników szkół, ZNP porusza także kwestię odchudzenia podstawy programowej, jakości kształcenia oraz prestiżu zawodu. Rozbrzmiewają w nich także hasła kampanii: Edukacja jest najważniejsza! Bez nauczycieli nie ma edukacji!.

23 sierpnia minister edukacji i nauki spotkał się ze związkowcami. Na postulat dwudziestoprocentowych podwyżek dla wszystkich nauczycieli od 1 września bieżącego roku, minister Czarnek odpowiedział propozycją podwyżki dziewięcioprocentowej od 1 stycznia 2023 roku. Tydzień później został ogłoszony budżet państwa na rok 2023, który jednak zaproponowanej podwyżki nie uwzględniał. Zgodnie z deklaracją ministra edukacji i nauki, kwota bazowa dla nauczycieli od stycznia miałaby wynosić 4025 zł; budżet państwa przewiduje kwotę 3693,46 zł. 5 września złożony został do premiera wniosek o uzasadnienie rozbieżności.

25 sierpnia władze ZNP wystosowały list do premiera Morawieckiego z prośbą o spotkanie (nie później niż 10 września) w celu wznowienia rozmów o podwyżkach. Treść listu dostępna tutaj. Do 9 września 2022 roku list nie otrzymał odpowiedzi, a data spotkania nie została ustalona.

Źródła: znp.edu.pl

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności
Już dostępny!

Przemyślnik edukacyjny

73 pytania będące źródłem edukacyjnej inspiracji i refleksji!