Podział subwencji oświatowej na rok 2024

Jan Sawicki
0 komentarz

Znamy już szczegóły dotyczące podziału subwencji oświatowej na rok 2024, które zostały zawarte w rozporządzeniu podpisanym jeszcze przez Krzysztofa Szczuckiego – Ministra Edukacji, który przez dwa tygodnie obejmował to stanowisko w ramach nowego rządu powołanego przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Rozporządzenie z dnia 8 grudnia zostało ogłoszone w dniu 22 grudnia w Dzienniku Ustawi i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Z całym dokumentem, w którym zawarty jest również algorytm, według którego ma być dzielona subwencja, można zapoznać się na stronie sejmu.

Jedną z ciekawszych informacji, która budziła w ostatnim czasie duże emocje, jest fakt, że nie zostały zmienione zasady naliczania subwencji na uczniów pełniących obowiązek szkolny poza szkołą (edukację domową).

Według punktu 40 powyższego rozporządzenia, w przypadku gdy liczba uczniów lub słuchaczy spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 2755 – 35 – oświatowe w danej szkole jest większa niż 200, przy obliczaniu określonej w ust. 2 pkt 3 statystycznej liczby uczniów lub słuchaczy w i-tej jednostce samorządu terytorialnego (Ur,i) liczbę tych uczniów lub słuchaczy w danej szkole wynoszącą 200 mnoży się przez 0,8, a ich liczbę powyżej 200 mnoży się odpowiednio przez: 

  • 0,2 – w przypadku gdy w danej szkole: Sa (Sf+Sa) <30% 
  • 0,4 – w przypadku gdy w danej szkole: Sa (Sf+Sa) ≥30% 

gdzie przez Sf należy rozumieć Sf,i w danej szkole w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, a przez Sa należy rozumieć Sa,i w danej szkole w i-tej jednostce samorządu terytorialnego.  

Warto też dodać, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2024 część oświatowa subwencji ogólnej dla JST w 2024 r. wyniesie 76 mld 608 mln zł i jest ona wyższa w porównaniu z rokiem 2023 o 12 mld 28 mln zł, tj. o 18,6 proc.

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności