Podział subwencji oświatowej na rok 2024

Jan Sawicki
0 komentarz

Znamy już szczegóły dotyczące podziału subwencji oświatowej na rok 2024, które zostały zawarte w rozporządzeniu podpisanym jeszcze przez Krzysztofa Szczuckiego – Ministra Edukacji, który przez dwa tygodnie obejmował to stanowisko w ramach nowego rządu powołanego przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Rozporządzenie z dnia 8 grudnia zostało ogłoszone w dniu 22 grudnia w Dzienniku Ustawi i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Z całym dokumentem, w którym zawarty jest również algorytm, według którego ma być dzielona subwencja, można zapoznać się na stronie sejmu.

Jedną z ciekawszych informacji, która budziła w ostatnim czasie duże emocje, jest fakt, że nie zostały zmienione zasady naliczania subwencji na uczniów pełniących obowiązek szkolny poza szkołą (edukację domową).

Według punktu 40 powyższego rozporządzenia, w przypadku gdy liczba uczniów lub słuchaczy spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 2755 – 35 – oświatowe w danej szkole jest większa niż 200, przy obliczaniu określonej w ust. 2 pkt 3 statystycznej liczby uczniów lub słuchaczy w i-tej jednostce samorządu terytorialnego (Ur,i) liczbę tych uczniów lub słuchaczy w danej szkole wynoszącą 200 mnoży się przez 0,8, a ich liczbę powyżej 200 mnoży się odpowiednio przez: 

  • 0,2 – w przypadku gdy w danej szkole: Sa (Sf+Sa) <30% 
  • 0,4 – w przypadku gdy w danej szkole: Sa (Sf+Sa) ≥30% 

gdzie przez Sf należy rozumieć Sf,i w danej szkole w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, a przez Sa należy rozumieć Sa,i w danej szkole w i-tej jednostce samorządu terytorialnego.  

Warto też dodać, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2024 część oświatowa subwencji ogólnej dla JST w 2024 r. wyniesie 76 mld 608 mln zł i jest ona wyższa w porównaniu z rokiem 2023 o 12 mld 28 mln zł, tj. o 18,6 proc.

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności
Już dostępny!

Przemyślnik edukacyjny

73 pytania będące źródłem edukacyjnej inspiracji i refleksji!