Od 19 do 22 maja 2022 roku w Domasławicach w Dolinie Baryczy odbywał się EUDEC 22 PL – coroczny zjazd społeczności polskich szkół demokratycznych.  Jego celem jest wspólne spędzanie czasu osób związanych z edukacją demokratyczną, wymiana doświadczeń i inspiracji, wzajemne wsparcie. 

Szkoły demokratyczne to inicjatywy, szukające alternatywy dla tradycyjnego modelu edukacji. Ważny jest w nich przede wszystkim uczeń i jego indywidualna ścieżka rozwoju, o której sam decyduje; każdy uczy się tego, co go w danej chwili interesuje. Rolą dorosłego jest podążanie za podopiecznymi i wspieranie ich w przedsiębranych działaniach. W społeczności szkolnej najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania szkoły, jej przestrzeni czy obowiązujących w niej zasad są podejmowane za pomocą bezpośredniego głosowania na regularnych zebraniach, czy wiecach, na których każdy głos – od najmłodszego do najstarszego członka grupy – jest równoważny i zostanie wysłuchany. Pierwowzorem dla szkół demokratycznych jest brytyjskie Summerhill (summerhillschool.co.uk); w Polsce jedną z pierwszych tego typu inicjatyw była Wolna Szkoła Demokratyczna Bullerbyn, działająca w Warszawie i Świętochowie (bullerbyn.pl) czy też poznańska Szkoła Demokratyczna Horyzont (horyzont.szkola.pl). 

Podstawowym założeniem organizacyjnym zjazdów EUDEC jest możliwość równego współtworzenia planu, będącego odpowiedzią na aktualne potrzeby uczestniczących w nim osób, szkół, społeczności. Przy punkcie informacyjnym, na początkowo zupełnie pustej tablicy ogłoszeń, stopniowo pojawiają się karteczki z propozycjami dyskusji, warsztatów, wspólnych aktywności lub wspólnego nudzenia się. W ten sposób powstaje harmonogram, z którego każdy może wybierać to, czego w danej chwili potrzebuje i co jest mu najbliższe. 

            EUDEC (European Democratic Education Community) to międzynarodowa organizacja, zrzeszająca ponad 150 szkół i instytucji oraz wiele jednostek zaangażowanych w działania na rzecz edukacji demokratycznej. Jej zamysł powstał w roku 2006 w Polsce jako odpowiedź na potrzebę zadbania o ponadnarodową wymianę doświadczeń i stworzenie przestrzeni do takiej wymiany. Dwa lata później w Lipsku miała miejsce pierwsza, dziesięciodniowa konferencja, w której wzięło udział ponad 400 uczestników z 25 krajów. Od tamtej pory odbywają się w ramach EUDEC regularne zjazdy – zarówno międzynarodowe, jak i krajowe.

            Główna misja EUDEC to szerzenie edukacji demokratycznej w Europie poprzez wspieranie, wytwarzanie więzi i porozumień między szkołami, dla których podstawową wartością jest uszanowanie równości i wolności każdego członka wspólnoty. Ważnym celem organizacji jest także wspieranie inicjatyw dopiero powstających oraz promocja edukacji demokratycznej jako świadomego i odpowiedzialnego sposobu na działanie szkolnych wspólnot. EUDEC dba również o programy szkoleń i powstawanie publikacji, przybliżających funkcjonowanie szkół demokratycznych.

Najbliższa międzynarodowa konferencja odbędzie się w  dniach 5–10 sierpnia 2022 roku w Summerhill. Będzie połączona z obchodami stulecia szkoły. (summerhillfestival.com).

Źródła: eudec.org/about-us/who-we-are/; facebook.com/events/; summerhillfestival.com; dostęp: 5.06.2022. 

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności
Już dostępny!

Przemyślnik edukacyjny

73 pytania będące źródłem edukacyjnej inspiracji i refleksji!