DESI – cyfryzacja pod lupą

Anna Godziszewska
1 komentarz

Europejski indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) to narzędzie Komisji Europejskiej służące monitorowaniu postępów państw członkowskich w zakresie cyfryzacji. Publikowane od 2014 roku raporty zawierają profile krajów i wskazują obszary wymagające priorytetowych działań w czterech kategoriach: kapitał ludzki, łączność, integracja technologii cyfrowych oraz cyfrowe usługi publiczne.

W raporcie DESI 2022 Polska zajmuje 24 miejsce na 27 krajów członkowskich, co nie jest wynikiem zadowalającym. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w latach 2017 – 2022 wzrost wskaźników w Polsce był nieco wyższy niż średnia europejska, co sugeruje, że Polska goni kraje lepiej rozwinięte cyfrowo.  

Zaskakująco niskie wyniki zostały osiągnięte przez Polskę w zakresie kapitału ludzkiego. Zaledwie 43% osób badanych w wieku od 16 do 74 lat deklaruje co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, a 57% co najmniej podstawowe umiejętności tworzenia treści cyfrowych. Średnia unijna to odpowiednio 54% i 66%. W Polsce jest też nieco mniejszy odsetek specjalistów w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wśród wszystkich pracujących, niż wynosi średnia europejska(3,5% w Polsce, 4,5% w UE). Podobnie mniej jest absolwentów kierunków teleinformatycznych, a niedobór specjalistów może przekładać się na mniejszą absorpcję technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa. Według raportu jedynie 18% przedsiębiorstw zapewnia szkolenia z ICT, 19% przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań w chmurze, a 32% angażuje się w elektroniczną wymianę informacji.

Niskie umiejętności cyfrowe to między innymi efekt zaniedbań w obszarze edukacji. Szkoły są wprawdzie coraz lepiej wyposażone, zwłaszcza jeśli samodzielnie wyszukują źródła dofinansowania, ale sam sprzęt nie wystarczy potrzebne są szkolenia dla nauczycieli. Za szybkimi zmianami społecznymi nie nadąża też podstawa programowa. – wyjaśnia Ewa Przybysz-Gardyza z Fundacji Szkołą z Klasą.

Podejmowane są jednak działania mające na celu poprawę tego stanu. Raport DESI wymienia między innymi Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) zapewniającą bezpłatny szybki i bezpieczny internet dla szkół oraz programy takie jak Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+, w których gminy mogą ubiegać się o granty na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do nauki zdalnej dla szkół i uczniów. We współpracy z organizacjami pozarządowymi powstały takie projekty jak Lekcja:Enter – program proponujący szkolenia dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć zdalnych. 

Autorzy raportu zwracają uwagę, że pandemia wpłynęła na przyspieszenie istniejących już trendów w kierunku pracy zdalnej, sprzedaży on-line, automatyzacji i mobilności zawodowej. Jednak to edukacja (znowu!) jest jednym z najważniejszych obszarów, w których te zmiany w kierunku cyfrowego świata muszą mieć odzwierciedlenie. 

Źródło: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi 

data dostępu: 10.09.2022 r.

Może Cię zainteresować:

1 komentarz

Lekcja:Enter 20 września 2022 - 09:38

Lekcja:Enter jest projektem przygotowującym nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowych technologii i aktywizujących metod nauczania (również w czasie edukacji zdalnej), nie do prowadzenia zajęć zdalnych.

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności