Szkoła uczy i wspiera… na Litwie

Wiktoria Korzecka
0 komentarz

Litewskie Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu przeznaczy dodatkowe środki na realizację „Planu działań na rzecz ograniczenia długotrwałych negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego”. Do szkół na terenie kraju trafi łącznie 300 tysięcy euro. 

Fundusze zabezpieczone przez Ministerstwo zostaną przekazane psychologom pracującym w placówkach oświatowych. Dzięki przyznanym środkom specjaliści będą mogli udzielić wsparcia większej liczbie uczniów zmagających się z trudnościami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Indywidualne spotkania i rozmowy z psychologiem pomogą młodym ludziom odczuwającym zagubienie i niepewność w związku z trudną sytuacją wszechobecnych restrykcji i lęku o zdrowie. Działanie to ma na celu ograniczenie długoterminowych skutków pandemii i ich negatywnego wpływu na społeczeństwo.

Minister Edukacji, Nauki i Sportu Algirdas Monkevičius zachęca społeczności szkolne do korzystania z dodatkowych konsultacji psychologicznych: “W okresach kwarantanny i nauki na odległość, dzieci przeżywały duży stres związany z przystosowaniem się do nietypowej sytuacji. Dlatego dodatkowy dostęp do poradnictwa psychologicznego w placówce oświatowej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna czy wychowawcza, zapewni niezbędne wsparcie emocjonalne”.

Gminy i państwowe placówki oświatowe mogą korzystać z przyznanych pieniędzy do końca bieżącego roku kalendarzowego. Zabezpieczone fundusze obliczono proporcjonalnie do liczby psychologów zatrudnionych w państwowych placówkach oświatowych.

Źródło: www.lrt.lt

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności