Biznes i Zarządzanie

Anna Godziszewska
0 komentarz

Znajdujący się od ponad dwudziestu lat w podstawie programowej, przedmiot Podstawy Przedsiębiorczości, obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, ma zostać, od najbliższego roku szkolnego, zastąpiony przez przedmiot Biznes i Zarządzanie. Jak zwracają uwagę autorzy projektu, konieczne jest położenie większego nacisku na nauczanie praktycznych umiejętności i kompetencji, które pozwolą młodym ludziom sprawnie funkcjonować w świecie finansów i podejmować świadome decyzje finansowe od początku dorosłego życia. Ustanowienie nowego przedmiotu szkolnego jest odpowiedzią na potrzeby i postulaty zgłaszane przez środowiska biznesowe i akademickie, a także Radę Edukacji Finansowej i Radę do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Program nowego przedmiotu bazuje na założeniach dawnych Podstaw Przedsiębiorczości, ale uzupełnia je o wymiar praktyczny, w tym kształtowanie umiejętności pracy w grupach, rozwijanie kompetencji liderskich oraz analizowanie praktycznych przykładów polskich i zagranicznych przedsiębiorców. W ramach nowego przedmiotu uczniowie mają rozwijać kompetencje 4K (kreatywność, kooperację, komunikację i krytyczne myślenie), a na lekcjach mają pojawiać się nowe technologie i narzędzia cyfrowe. Biznesu i zarządzania będzie można uczyć się na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, a od 2027 roku będzie można go zdawać jako przedmiot rozszerzony na egzaminie maturalnym w formie pracy projektowej.

W trakcie Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Biznesu i Zarządzania (13.04.2023 r.) zapowiedziano przygotowanie bezpłatnego podręcznika do nowego przedmiotu we współpracy SGH i Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Nauczyciele mają zostać wyposażeni w bezpłatne materiały i narzędzia wspierające, w tym narzędzia do pracy projektowej uczniów i elementów interaktywnych zajęć.

Otwarto również nabór zgłoszeń do Bazy Mentorów i Przedsiębiorców oraz do Bazy studium przypadku. Najbardziej wartościowe edukacyjnie przypadki biznesowe będą analizowane na zajęciach.


Żródła:

Nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych, Pierwszy Kongres Nauczycieli BiZ

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności
Już dostępny!

Przemyślnik edukacyjny

73 pytania będące źródłem edukacyjnej inspiracji i refleksji!