Biznes i Zarządzanie

Anna Godziszewska
0 komentarz

Znajdujący się od ponad dwudziestu lat w podstawie programowej, przedmiot Podstawy Przedsiębiorczości, obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, ma zostać, od najbliższego roku szkolnego, zastąpiony przez przedmiot Biznes i Zarządzanie. Jak zwracają uwagę autorzy projektu, konieczne jest położenie większego nacisku na nauczanie praktycznych umiejętności i kompetencji, które pozwolą młodym ludziom sprawnie funkcjonować w świecie finansów i podejmować świadome decyzje finansowe od początku dorosłego życia. Ustanowienie nowego przedmiotu szkolnego jest odpowiedzią na potrzeby i postulaty zgłaszane przez środowiska biznesowe i akademickie, a także Radę Edukacji Finansowej i Radę do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Program nowego przedmiotu bazuje na założeniach dawnych Podstaw Przedsiębiorczości, ale uzupełnia je o wymiar praktyczny, w tym kształtowanie umiejętności pracy w grupach, rozwijanie kompetencji liderskich oraz analizowanie praktycznych przykładów polskich i zagranicznych przedsiębiorców. W ramach nowego przedmiotu uczniowie mają rozwijać kompetencje 4K (kreatywność, kooperację, komunikację i krytyczne myślenie), a na lekcjach mają pojawiać się nowe technologie i narzędzia cyfrowe. Biznesu i zarządzania będzie można uczyć się na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, a od 2027 roku będzie można go zdawać jako przedmiot rozszerzony na egzaminie maturalnym w formie pracy projektowej.

W trakcie Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Biznesu i Zarządzania (13.04.2023 r.) zapowiedziano przygotowanie bezpłatnego podręcznika do nowego przedmiotu we współpracy SGH i Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Nauczyciele mają zostać wyposażeni w bezpłatne materiały i narzędzia wspierające, w tym narzędzia do pracy projektowej uczniów i elementów interaktywnych zajęć.

Otwarto również nabór zgłoszeń do Bazy Mentorów i Przedsiębiorców oraz do Bazy studium przypadku. Najbardziej wartościowe edukacyjnie przypadki biznesowe będą analizowane na zajęciach.


Żródła:

Nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych, Pierwszy Kongres Nauczycieli BiZ

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności