Pierwsza publiczna podstawówka w Polsce ma szansę na program IB PYP.

Wiktoria Korzecka
0 komentarz

Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu ma szansę stać się pierwszą w Polsce publiczną podstawówką, w której wdrożony zostanie program International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP).

International Baccalaureate zapewnia uczniom na całym świecie wysokiej jakości edukację, będącą jednocześnie kursem przygotowującym do Matury Międzynarodowej. Wdrażany w pierwszym etapie Primary Years Programme skierowany jest do najmłodszych uczniów. Jego idea skupia się na przekraczaniu barier między dyscyplinami naukowymi. 

IB PYP cechuje samodzielność, krytyczne myślenie, odpowiedzialność, perspektywa patrzenia na świat (zarówno w kontekście globalnym, jak i lokalnym), umiejętność pracy z ludźmi, ale także podejmowanie indywidualnych i mądrych wyborów. Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu uzyskała już status szkoły kandydackiej, a efektem podjętych działań ma być włączenie jej w poczet szkół IB World Schools oraz utworzenie oddziałów międzynarodowych.

IB PYP to przede wszystkim program nauczania dający międzynarodową perspektywę, oferujący szeroki zakres wiedzy, to wysoko wykwalifikowani nauczyciele, dwujęzyczność oraz podejście do edukacji oparte na wartościach. Ponadto, umożliwia swobodny przepływ uczniów na świecie. Ocenianie odbywa się w oparciu o zestaw kryteriów opracowanych dla poszczególnych grup przedmiotowych przez International Baccalaureate w skali od 1 do 8. Suma ocen kryterialnych jest przeliczana na ostateczną ocenę półroczną/roczną w obowiązującej w Polsce skali.

International Baccalaureate (IB) to międzynarodowy program edukacyjny zapoczątkowany przez fundację edukacyjną założoną w 1968 roku w Genewie (International Baccalaureate). Podstawowe założenia edukacji IB obejmują: rozwijanie dociekliwości poznawczej uczniów oraz motywacji ukierunkowanej na osiąganie sukcesów, kształcenie umiejętności podejmowania przemyślanych decyzji oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych.

Źródło: wroclawskiefakty.pl

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności
Już dostępny!

Przemyślnik edukacyjny

73 pytania będące źródłem edukacyjnej inspiracji i refleksji!