Status socjoekonomiczny a umiejętność czytania

Maria Drozdowicz
0 komentarz

Nowe badania neurobiologów przeprowadzone na Uniwersytecie Technologicznym w Massachusetts wykazały, że na naukę czytania u dzieci wpływa ich status socjoekonomiczny. U osób z trudnościami w czytaniu o wyższym kapitale społeczno-kulturowym wzorzec aktywności mózgu w czasie wykonywania tej czynności jest inny niż u dzieci pochodzących z rodzin o niższym statusie. 

W dotychczasowych badaniach brali udział przede wszystkim uczniowie o wyższym statusie socjoekonomicznym. Analizy wykazywały, że najczęstszą przyczyną problemów z czytaniem jest zaburzony rozwój świadomości fonologicznej. Dotyczy ona rozumienia tego, w jaki sposób dźwięki łączą się i dzielą i układają w słowa. Jest to zdolność postrzegania i rozróżniania dźwięków, z jakich składa się wyraz. Zaburzenia fonologiczne są charakterystyczne dla różnych trudności w czytaniu, przede wszystkim dla dysleksji. Istnieje wiele ćwiczeń, które pomagają w lepszym radzeniu sobie z nauką czytania, skupiających się przede wszystkim na eliminacji zaburzeń związanych ze swobodnym operowaniem dźwiękami i bodźcami fonicznymi. Jest to najczęstszy sposób pracy z dziećmi, których dotyczą trudności w czytaniu.

Celem omawianego badania było sprawdzenie, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób,  status społeczny i trudności ortograficzne wpływają na umiejętność czytania. Zadbano, by grupę badawczą stanowiły osoby z całego ekonomicznego spectrum. Wybór stu pięćdziesięciu uczniów klas 1-2 z okolic Bostonu odbywał się na podstawie kryterium wykształcenia rodziców (liczby lat, jaką poświęcili na formalną edukację). Badanie przebiegało dwuetapowo. Na początku każde dziecko rozwiązywało test sprawdzający poziom umiejętności fonologicznych i ortograficznych mający na celu stwierdzenie ogólnych zdolności i predyspozycji. Drugą część badania stanowiło obserwowanie za pomocą rezonansu magnetycznego aktywności mózgu dzieci podczas rozwiązywania dodatkowych zadań.

Eksperyment wykazał zauważalną różnicę między przyczynami problemów z czytaniem u osób odpowiednio o wyższym lub niższym statusie socjoekonomicznym. Duże zmiany w obszarach mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie fonetyczne dało się zaobserwować u dzieci o wyższym kapitale społecznym. W drugiej grupie badanych zmiany również były widoczne, jednak w obszarach aktywujących się przy ćwiczeniach ortograficznych. 

Z badania wynika więc, że u dzieci o niższym kapitale socjoekonomicznym większy wpływ na trudności z czytaniem mają bodźce wzrokowe niż słuchowe. Kłopot stanowi dla nich rozpoznawanie liter i słów; często mylą się im podobne zbitki. Zaburzenia przetwarzania ortograficznego objawiają się również problemami w posługiwaniu się konwencjonalnym zapisem wyrazów oraz stosowaniu reguł ortograficznych. Istnieje wiele przypuszczalnych powodów, dlaczego niektórym dzieciom z trudem przychodzi trafne rozpoznawanie zapisu liter. Przyczyną może być mniej posiadanych w domu książek, a także ograniczony dostęp do bibliotek czy różnych form piśmiennictwa. 

Omawiane badanie pokazuje, jak istotne okazać się może zróżnicowanie grupy, biorącej udział w badaniu. Poczynione obserwacje mogą okazać się bardzo ważne dla wyboru trybu pracy i ćwiczeń przy stwierdzonych trudnościach. Kluczowe wydaje się w tym przypadku określenie przyczyn i rodzaju zaburzeń. W zależności od diagnozy możliwe jest skuteczne dobranie metody pracy i określenie jej celu. Tym sposobem uczniowie z trudnościami ortograficznymi będą wykonywać ćwiczenia dostosowane do ich potrzeb, podobnie osoby z problemami fonologicznymi. Dalsze badania, dotyczące tego, jakie dostosowania mogłyby pomóc dzieciom o niższym statusie socjoekonomicznym przygotować się do nauki czytania są prowadzone przez Harvard Graduate School of Education.

Źródła:

laryngo.pl; education.act.gov.au

Massachusetts Institute of Technology. „Not every reader’s struggle is the same.” sciencedaily.com; dostęp: 28.12.2022.

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności
Już dostępny!

Przemyślnik edukacyjny

73 pytania będące źródłem edukacyjnej inspiracji i refleksji!