Gospodarstwa domowe – zapomniany element kosztów edukacji

Marcin Sawicki
0 komentarz

Rozmowy na temat kosztów edukacji dotyczą zwykle wysokości subwencji, kwot dotacji lub wydatków samorządów. Rzadko rozmawia się o decyzjach dotyczących kształcenia dzieci podejmowanych przez gospodarstwa domowe. Można to oczywiście wyjaśnić niezwykłą trudnością w zebraniu informacji od tak różnorodnej grupy: każde gospodarstwo domowe to różny poziom dochodów i wykształcenia, inne miejsce zamieszkania i odmienne wcześniejsze doświadczenia edukacyjne jego członków. Jednocześnie to właśnie w rodzinie pojawiają się marzenia i zapadają decyzje o wyborze ścieżek edukacyjnych dzieci. Dorośli także mają swoje plany rozwoju podejmując  kolejne studia, szkolenia czy kursy. 

W Polsce w roku 2012 i 2014 zostało przebadane ponad 34 tysiące gospodarstw domowych w kontekście uwarunkowań podejmowanych decyzji edukacyjnych. Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, rektor Szkoły Głównej Handlowej,  jest jednym z autorów raportu przygotowanego przez zespół stworzony w ramach projektu Instytutu Badań Edukacyjnych. Z rozmowy z panią rektor dowiadujemy się, jakie były wnioski z przeprowadzonych badań, co było w nich zaskakującego, a co potwierdziło wcześniejsze intuicje. 

Jedną z ciekawych informacji była negatywna opinia 25% badanych dorosłych dotycząca ich własnych wyborów edukacyjnych: gdyby mogli wybrać jeszcze raz, zdecydowaliby inaczej. Kolejne zebrane wnioski dotyczyły między innymi międzypokoleniowych luk edukacyjnych, wpływu wykształcenia i statusu materialnego na decyzje rodziców oraz tego w jakich przestrzeniach bardziej angażują się w edukację swoich dzieci rodzice o niższym wykształceniu. Badanie dotyczyło także kwot wydawanych na zajęcia dodatkowe. Analizowano, jak kwoty te różniły się w zależności od wieku dzieci, statusu finansowego lub regionu Polski w którym rodzina zamieszkuje. 

Jedną z ciekawych informacji była negatywna opinia 25% badanych dorosłych dotycząca ich własnych wyborów edukacyjnych: gdyby mogli wybrać jeszcze raz, zdecydowaliby inaczej.

Pani dr Agnieszka Chłoń-Domińczak wypowiada się także o istniejących nierównościach w dostępie do dobrej edukacji i o elementach i rozwiązaniach jakie mogą temu zaradzić. Jednocześnie mocno podkreśla potrzebę gruntownej diagnozy powstawania kosztów w edukacji i analizy, gdzie są one zlokalizowane, na czym polega ich zróżnicowanie, gdzie i dlaczego rosną szybciej. 

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania zapisu rozmowy, a także do zapoznania się z podsumowaniem raportu dotyczącego Uwarunkowań decyzji edukacyjnych.

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności
Już dostępny!

Przemyślnik edukacyjny

73 pytania będące źródłem edukacyjnej inspiracji i refleksji!