Gospodarstwa domowe – zapomniany element kosztów edukacji

Marcin Sawicki
0 komentarz

Rozmowy na temat kosztów edukacji dotyczą zwykle wysokości subwencji, kwot dotacji lub wydatków samorządów. Rzadko rozmawia się o decyzjach dotyczących kształcenia dzieci podejmowanych przez gospodarstwa domowe. Można to oczywiście wyjaśnić niezwykłą trudnością w zebraniu informacji od tak różnorodnej grupy: każde gospodarstwo domowe to różny poziom dochodów i wykształcenia, inne miejsce zamieszkania i odmienne wcześniejsze doświadczenia edukacyjne jego członków. Jednocześnie to właśnie w rodzinie pojawiają się marzenia i zapadają decyzje o wyborze ścieżek edukacyjnych dzieci. Dorośli także mają swoje plany rozwoju podejmując  kolejne studia, szkolenia czy kursy. 

W Polsce w roku 2012 i 2014 zostało przebadane ponad 34 tysiące gospodarstw domowych w kontekście uwarunkowań podejmowanych decyzji edukacyjnych. Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, rektor Szkoły Głównej Handlowej,  jest jednym z autorów raportu przygotowanego przez zespół stworzony w ramach projektu Instytutu Badań Edukacyjnych. Z rozmowy z panią rektor dowiadujemy się, jakie były wnioski z przeprowadzonych badań, co było w nich zaskakującego, a co potwierdziło wcześniejsze intuicje. 

Jedną z ciekawych informacji była negatywna opinia 25% badanych dorosłych dotycząca ich własnych wyborów edukacyjnych: gdyby mogli wybrać jeszcze raz, zdecydowaliby inaczej. Kolejne zebrane wnioski dotyczyły między innymi międzypokoleniowych luk edukacyjnych, wpływu wykształcenia i statusu materialnego na decyzje rodziców oraz tego w jakich przestrzeniach bardziej angażują się w edukację swoich dzieci rodzice o niższym wykształceniu. Badanie dotyczyło także kwot wydawanych na zajęcia dodatkowe. Analizowano, jak kwoty te różniły się w zależności od wieku dzieci, statusu finansowego lub regionu Polski w którym rodzina zamieszkuje. 

Jedną z ciekawych informacji była negatywna opinia 25% badanych dorosłych dotycząca ich własnych wyborów edukacyjnych: gdyby mogli wybrać jeszcze raz, zdecydowaliby inaczej.

Pani dr Agnieszka Chłoń-Domińczak wypowiada się także o istniejących nierównościach w dostępie do dobrej edukacji i o elementach i rozwiązaniach jakie mogą temu zaradzić. Jednocześnie mocno podkreśla potrzebę gruntownej diagnozy powstawania kosztów w edukacji i analizy, gdzie są one zlokalizowane, na czym polega ich zróżnicowanie, gdzie i dlaczego rosną szybciej. 

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania zapisu rozmowy, a także do zapoznania się z podsumowaniem raportu dotyczącego Uwarunkowań decyzji edukacyjnych.

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności