Ukraińskie matury

Maria Drozdowicz
0 komentarz

Mimo wojny, Ukraina musi dbać o edukację osób, które wezmą udział w jej odbudowie –tak brzmi nagłówek jednego z artykułów, dotyczącego zasad przebiegu tegorocznego egzaminu, będącego w Ukrainie odpowiednikiem matury.

W tym roku tradycyjne ZNO zostało zastąpione NMT (national multi-subject test) – zdalnymi testami z poszczególnych przedmiotów, które można było zdawać także poza granicami okupowanego kraju. Chęć przystąpienia do egzaminu zadeklarowało prawie 200 tysięcy osób, z czego 176 tysięcy na terytorium Ukrainy i 21 tysięcy (około 10%) za granicą. Najwięcej zdających podchodziło do NMT w Kijowie, Lwowie i Dnieprze; w krajach emigracyjnych najliczniejsze egzaminy odbywały się w miastach niemieckich – łącznie prawie 6 tysięcy zdających uczniów w Berlinie i Monachium; miastach polskich – niecałe 4 tysiące w Warszawie i Krakowie; prawie 2 tysiące osób w czeskiej Pradze.

Egzamin został rozdzielony na trzy tury: główną, odbywającą się między 18 lipca a 10 sierpnia oraz dwie dodatkowe w sierpniu i we wrześniu. Przy rejestracji na NMT należało podać prawdopodobną lokalizację podchodzenia do testów. Z sesji dodatkowych mogą skorzystać przede wszystkim uczniowie, którzy nie będą w stanie przystąpić do egzaminów w miejscu uprzednio zadeklarowanym. W czasie pierwszej rejestracji wymagane było dwukrotne potwierdzenie wybranej lokacji (pierwszy raz na przełomie maja i czerwca, kolejny na przełomie czerwca i lipca). W dodatkowej turze rejestracyjnej możliwa będzie jego zmiana. 

Po zapisaniu się, zdający otrzymali powiadomienia z dokładną datą i adresem egzaminu, który przeprowadzany był przede wszystkim w wakacyjnie niewykorzystywanych salach uczelni wyższych. W Polsce ustalenia i rozmowy odnoszące się do NMT zaczęły się już w kwietniu. Minister Czarnek zapowiedział wówczas zadysponowanie odpowiedniej infrastruktury i sprzętu niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu oraz odpowiednio przeszkolonego personelu.

Każdego dnia odbywały się trzy sesje egzaminacyjne. Po potwierdzeniu tożsamości i otrzymaniu loginów i haseł, uczniowie przystępowali do testów jednokrotnego wyboru z określonych przedmiotów. Kolejne sesje składały się z zadań o innej treści, ale o podobnym poziomie złożoności i trudności. Zdający NMT w pierwszej turze poznają swoje wyniki przed 12 sierpnia.

Źródła:
informacje od osób zdających, zn.ua, zn.ua, testportal.gov.ua, pap.pl

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności
Już dostępny!

Przemyślnik edukacyjny

73 pytania będące źródłem edukacyjnej inspiracji i refleksji!