Ukraińskie matury

Maria Drozdowicz
0 komentarz

Mimo wojny, Ukraina musi dbać o edukację osób, które wezmą udział w jej odbudowie –tak brzmi nagłówek jednego z artykułów, dotyczącego zasad przebiegu tegorocznego egzaminu, będącego w Ukrainie odpowiednikiem matury.

W tym roku tradycyjne ZNO zostało zastąpione NMT (national multi-subject test) – zdalnymi testami z poszczególnych przedmiotów, które można było zdawać także poza granicami okupowanego kraju. Chęć przystąpienia do egzaminu zadeklarowało prawie 200 tysięcy osób, z czego 176 tysięcy na terytorium Ukrainy i 21 tysięcy (około 10%) za granicą. Najwięcej zdających podchodziło do NMT w Kijowie, Lwowie i Dnieprze; w krajach emigracyjnych najliczniejsze egzaminy odbywały się w miastach niemieckich – łącznie prawie 6 tysięcy zdających uczniów w Berlinie i Monachium; miastach polskich – niecałe 4 tysiące w Warszawie i Krakowie; prawie 2 tysiące osób w czeskiej Pradze.

Egzamin został rozdzielony na trzy tury: główną, odbywającą się między 18 lipca a 10 sierpnia oraz dwie dodatkowe w sierpniu i we wrześniu. Przy rejestracji na NMT należało podać prawdopodobną lokalizację podchodzenia do testów. Z sesji dodatkowych mogą skorzystać przede wszystkim uczniowie, którzy nie będą w stanie przystąpić do egzaminów w miejscu uprzednio zadeklarowanym. W czasie pierwszej rejestracji wymagane było dwukrotne potwierdzenie wybranej lokacji (pierwszy raz na przełomie maja i czerwca, kolejny na przełomie czerwca i lipca). W dodatkowej turze rejestracyjnej możliwa będzie jego zmiana. 

Po zapisaniu się, zdający otrzymali powiadomienia z dokładną datą i adresem egzaminu, który przeprowadzany był przede wszystkim w wakacyjnie niewykorzystywanych salach uczelni wyższych. W Polsce ustalenia i rozmowy odnoszące się do NMT zaczęły się już w kwietniu. Minister Czarnek zapowiedział wówczas zadysponowanie odpowiedniej infrastruktury i sprzętu niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu oraz odpowiednio przeszkolonego personelu.

Każdego dnia odbywały się trzy sesje egzaminacyjne. Po potwierdzeniu tożsamości i otrzymaniu loginów i haseł, uczniowie przystępowali do testów jednokrotnego wyboru z określonych przedmiotów. Kolejne sesje składały się z zadań o innej treści, ale o podobnym poziomie złożoności i trudności. Zdający NMT w pierwszej turze poznają swoje wyniki przed 12 sierpnia.

Źródła:
informacje od osób zdających, zn.ua, zn.ua, testportal.gov.ua, pap.pl

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności