Co nowego w polskiej szkole?

Maria Drozdowicz
0 komentarz

Rok szkolny 2022/2023 będzie czasem zmian, reform i wyzwań dla szkół w Polsce. Nowe przedmioty i podręczniki, zmienione programy czy zasady awansu zawodowego nauczycieli, zmieniona formuła maturalna, praca z uczniami z doświadczeniem migracji i doświadczeniem wojennym w przeludnionych placówkach, będą prawdziwym testem wytrzymałości polskiego systemu oświaty.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało 8.07.2022 roku dokument, zawierający podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 (gov.pl/kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-20222023). Są to między innymi: wspieranie wartości wychowania klasycznego, takie jak piękno, dobro i prawda czy nauka języka łacińskiego; wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez realizację zajęć edukacji do życia w rodzinie; kształcenie nauczycieli w zakresie edukacji międzykulturowej, zgodnie z potrzebami wywołanymi wojną w Ukrainie; doskonalenie systemu kształcenia zawodowego; dostosowywanie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych do zmian maturalnych.

Wśród rozwiązań praktycznych, które miałyby realizować politykę oświatową w szkołach, można wyróżnić kilka nowych pomysłów i znaczących zmian w stosunku do lat poprzednich. Po pierwsze, dzieciom z Ukrainy ma zostać zapewnione wsparcie w postaci oddziałów przygotowawczych i dodatkowych lekcji języka polskiego. Na przełomie lipca i sierpnia ukraińscy maturzyści będą mieli również możliwość zdawania w Polsce ukraińskiej matury.

Od nowego roku w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych wiedzę o społeczeństwie zastąpi przedmiot o nazwie historia i teraźniejszość. Jego program zostanie uzupełniony o najnowsze wydarzenia (historię do 2015 roku). Założeniem nowego przedmiotu jest pomoc w zrozumieniu procesów i mechanizmów organizujących współczesny świat. Stworzony na jego potrzeby podręcznik autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego budzi jednak wśród opiniodawców wiele kontrowersji (tokfm.pl/poznalismy-kolejnego-wroga).

Program edukacji dla bezpieczeństwa uzupełnią elementy znane z czasów przysposobienia obronnego, takie jak składanie, rozkładanie i używanie różnego rodzaju broni, nauka reagowania na zagrożenia wynikające z działań wojennych, a także terenoznawstwo, cyberbezpieczeństwo czy szkolenia strzeleckie.

Do nowej matury przystąpią osoby, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową i czteroletnią szkołę średnią. Matura pisemna z języka polskiego zostanie podzielona na trzy części: zadania związane z językiem w użyciu, test historycznoliteracki oraz wypracowanie. Część ustna zawierać będzie dwa pytania: o lekturę obowiązkową i o inne teksty kultury. Matura z matematyki będzie zawierać więcej zadań otwartych – od siedmiu nawet do trzynastu. Na obu egzaminach zostanie wydłużony czas pisania (na języku polskim wzrośnie on do 240 minut).

Nowelizacji miałaby podlegać także Karta Nauczyciela i zawarte w niej możliwości awansu: po likwidacji stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, osoba rozpoczynająca pracę w zawodzie, będzie mogła po okresie czteroletniego, podlegającego ewaluacji i ocenie zatrudnienia, ubiegać się o awans. Planowane są również podwyżki dla początkujących nauczycieli oraz dyżury, podczas których będą  godziny przeznaczone na konsultacje dla uczniów i rodziców.

Źródła: strefaedukacji.pl, gov.pl/web/edukacja-i-naukacji, tokfm.pl/poznalismy-kolejnego-wroga, dostęp: 15.07.2022.

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności