Co nowego w polskiej szkole?

Maria Drozdowicz
0 komentarz

Rok szkolny 2022/2023 będzie czasem zmian, reform i wyzwań dla szkół w Polsce. Nowe przedmioty i podręczniki, zmienione programy czy zasady awansu zawodowego nauczycieli, zmieniona formuła maturalna, praca z uczniami z doświadczeniem migracji i doświadczeniem wojennym w przeludnionych placówkach, będą prawdziwym testem wytrzymałości polskiego systemu oświaty.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało 8.07.2022 roku dokument, zawierający podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 (gov.pl/kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-20222023). Są to między innymi: wspieranie wartości wychowania klasycznego, takie jak piękno, dobro i prawda czy nauka języka łacińskiego; wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez realizację zajęć edukacji do życia w rodzinie; kształcenie nauczycieli w zakresie edukacji międzykulturowej, zgodnie z potrzebami wywołanymi wojną w Ukrainie; doskonalenie systemu kształcenia zawodowego; dostosowywanie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych do zmian maturalnych.

Wśród rozwiązań praktycznych, które miałyby realizować politykę oświatową w szkołach, można wyróżnić kilka nowych pomysłów i znaczących zmian w stosunku do lat poprzednich. Po pierwsze, dzieciom z Ukrainy ma zostać zapewnione wsparcie w postaci oddziałów przygotowawczych i dodatkowych lekcji języka polskiego. Na przełomie lipca i sierpnia ukraińscy maturzyści będą mieli również możliwość zdawania w Polsce ukraińskiej matury.

Od nowego roku w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych wiedzę o społeczeństwie zastąpi przedmiot o nazwie historia i teraźniejszość. Jego program zostanie uzupełniony o najnowsze wydarzenia (historię do 2015 roku). Założeniem nowego przedmiotu jest pomoc w zrozumieniu procesów i mechanizmów organizujących współczesny świat. Stworzony na jego potrzeby podręcznik autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego budzi jednak wśród opiniodawców wiele kontrowersji (tokfm.pl/poznalismy-kolejnego-wroga).

Program edukacji dla bezpieczeństwa uzupełnią elementy znane z czasów przysposobienia obronnego, takie jak składanie, rozkładanie i używanie różnego rodzaju broni, nauka reagowania na zagrożenia wynikające z działań wojennych, a także terenoznawstwo, cyberbezpieczeństwo czy szkolenia strzeleckie.

Do nowej matury przystąpią osoby, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową i czteroletnią szkołę średnią. Matura pisemna z języka polskiego zostanie podzielona na trzy części: zadania związane z językiem w użyciu, test historycznoliteracki oraz wypracowanie. Część ustna zawierać będzie dwa pytania: o lekturę obowiązkową i o inne teksty kultury. Matura z matematyki będzie zawierać więcej zadań otwartych – od siedmiu nawet do trzynastu. Na obu egzaminach zostanie wydłużony czas pisania (na języku polskim wzrośnie on do 240 minut).

Nowelizacji miałaby podlegać także Karta Nauczyciela i zawarte w niej możliwości awansu: po likwidacji stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, osoba rozpoczynająca pracę w zawodzie, będzie mogła po okresie czteroletniego, podlegającego ewaluacji i ocenie zatrudnienia, ubiegać się o awans. Planowane są również podwyżki dla początkujących nauczycieli oraz dyżury, podczas których będą  godziny przeznaczone na konsultacje dla uczniów i rodziców.

Źródła: strefaedukacji.pl, gov.pl/web/edukacja-i-naukacji, tokfm.pl/poznalismy-kolejnego-wroga, dostęp: 15.07.2022.

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności
Już dostępny!

Przemyślnik edukacyjny

73 pytania będące źródłem edukacyjnej inspiracji i refleksji!