Elitarne uczelnie coraz bardziej dostępne

Grzegorz Rzepka
0 komentarz

Najlepsze uczelnie na świecie, siłą rzeczy nie mogą być dostępne dla wszystkich. Jednak wiele z nich, mimo że teoretycznie jedynym branym pod uwagę przy rekrutacji kryterium jest poziom intelektualny kandydata, boryka się z problemami związanymi z dyskryminacją różnych grup i mniejszości społecznych, ekonomicznych czy etnicznych.  

Podobny problem występował również na Uniwersytecie w Oxfordzie, uznawanym za jedną z najlepszych szkół wyższych, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i na całym świecie. Medialną burzę, pięć lat temu, wywołała informacja, że prawie połowa tamtejszych studentów ukończyła szkoły prywatne, które w Zjednoczonym Królestwie stanowią niecałe 7% wszystkich placówek oświatowych i do których uczęszczanie, ze względu na niezwykle wysokie czesne, jest zazwyczaj zarezerwowane tylko dla niewielkiej liczby najbogatszych Brytyjczyków.  

Uniwersytet zareagował na tę krytykę wprowadzeniem wielu ambitnych planów i programów, mających poprawić szanse uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej lub ekonomicznej przy rekrutacji na uczelnię, a w tym roku opublikowano pierwszy raport podsumowujący rezultaty tych działań. Jakie więc wyniki udało się osiągnąć? W roku akademickim 2020-2021, procent studentów edukujących się wcześniej w placówkach publicznych wzrósł do 70% wszystkich przyjętych na uczelnię. Co więcej, dwukrotnie, z 8% do 16%, wzrosła również liczba uczniów pochodzących z obszarów o niekorzystnej sytuacji ekonomicznej. Dodatkowo udało się również zwiększyć liczbę uczniów z niepełnosprawnościami i pochodzących z mniejszości etnicznych.  

Takie i podobne działania są na szczęście podejmowane w coraz większej liczbie prestiżowych uczelni, zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych, zwiększając tym samym dostęp do edukacji na najwyższym poziomie, niezależnie od sytuacji ekonomicznej czy etnicznej przynależności kandydata i pozwalając na równe szanse w przyszłości, dla każdego z nich. 

Źródło: theguardian.com

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności
Już dostępny!

Przemyślnik edukacyjny

73 pytania będące źródłem edukacyjnej inspiracji i refleksji!