Ach ta dzisiejsza młodzież – pisze ustawy i walczy o swoje prawa!

Wiktoria Korzecka
0 komentarz

Młodzi ludzie nie będą bezczynnie siedzieć i czekać, aż ktoś zatroszczy się o ich potrzeby. Fundacja na Rzecz Praw Ucznia domaga się, aby w każdej z polskich szkół zatrudniony był psycholog. Uczniowie i studenci opracowali projekt ustawy, a 15 września złożyli w Sejmie pierwszych tysiąc podpisów.

Znają swoje prawa i będą o nie walczyć. Jak mówi prezes Fundacji, Mikołaj Wolanin: “uczeń ma prawo do otrzymania pomocy, nie tylko materialnej, zdrowotnej, ale także psychologicznej”. Stąd obywatelski projekt ustawy. Dokument zakłada, że obowiązkiem każdej szkoły w kraju będzie zatrudnienie psychologa. Do jego zadań miałoby należeć m.in. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole oraz pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych predyspozycji i uzdolnień uczniów. W projekcie uwzględniono również konieczność zapewnienia psychologowi odrębnego pomieszczenia, które zapewni poczucie prywatności i bezpieczeństwa osobie kontaktującej się ze specjalistą.

Obecnie jedynie nieco ponad 50% polskich szkół zatrudnia psychologa. Oznacza to więc, że prawo do opieki psychologicznej nie jest zapewnione prawie połowie uczniów! Tymczasem stan polskich dzieci wcale nie jest dobry – Polska zajmuje drugie miejsce na niechlubnej liście samobójstw nieletnich.

Źródło: www.prawo.pl

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Przeczytaj więcej

Polityka prywatności
Już dostępny!

Przemyślnik edukacyjny

73 pytania będące źródłem edukacyjnej inspiracji i refleksji!